La Manduca

La Manduca

Aquest document és una proposta de treball que ha de servir per impulsar i dinamitzar la segona fase de treball cap a l’elaboració del Pla estratègic d’Ecoconsum 2012-2014: definir els objectius estratègics i operatius d’Ecoconsum.

Un cop acabat el primer bloc (missió, visió i valors compartits d’Ecoconsum), us recordem la metodologia proposada per realitzar aquesta segona fase:

Més en el fitxer adjunt

La Manduca

27 de maig de 2011    
Participants: 10 socis.

MISSIÓ
Idees importants:

 Defensa una democràcia participativa i econòmica.

2. Esdevé un espai de trobada i de coordinació de les organitzacions de consumidors crítics i responsables.

3. Està orientada a aconseguir una transformació social des del consum crític quotidià.

 Pretén aconseguir canvis estructurals a partir del treball col·lectiu d'incidència.

4. Defensa un consum crític i responsable de productes ecològics.

Subscriu-te al La Manduca
Copyleft Ecoconsum 2011,
disenyat per Oriol, desenvolupament web per Projecte Ictineo